Informatie over DementieVoor professionals, hulpverleners en mantelzorgers

Steeds meer mensen met dementie

Als gevolg van de vergrijzing en de groei van de bevolking neemt het aantal gevallen van dementie toe. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absoluut aantal personen met dementie tussen 2009 en 2025 met 45,9% zal stijgen. Ook het sterftecijfer is gestegen met ruim 40% bij de mannen en 35% bij vrouwen.

Steeds meer vroegtijdige herkenning van dementie

Vroegtijdige opsporing en herkenning van dementie in de medische praktijk is steeds beter mogelijk. Dat komt voor een groot deel door de beschikbaarheid van korte screeningsinstrumenten, het standaardiseren van de diagnostische criteria en het ontwikkelen van diagnostische protocollen.

Deze ontwikkelingen verklaren dat - ook na correctie voor de veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling (dubbele vergrijzing) - het aantal patiënten met dementie dat bekend is bij de huisarts flink is gestegen.

 


 
U BENT HIER:Home Dementie Nieuws Steeds meer mensen met dementie